Cyklistická etika

Posted on 5. júla 2017

Tieto zásady vyjadrujú snahu o ohľaduplnú jazdu v komplikovanom mestskom prostredí, kde je nevyhnutné zlepšovať vzájomný vzťah všetkých účastníkov premávky.

Základné pravidlo: Byť predvídateľný! Potom pomáha komunikáca a vzájomný rešpekt.

 

Dobré sú aj nasledovné body, no základ je základ.

1. Poznám predpisy a zásady bezpečnej jazdy

Poznám pravidlá cestnej premávky a iné predpisy, ktoré sa ma počas jazdy na bicykli týkajú. Poznám a primerane ovládam zásady bezpečnej jazdy v mestskej premávke (vyhýbanie sa priestoru okolo dverí apod.).

2. Jazdím s funkčnými svetlami, zvončekom a brzdami

Svetlá alebo blikačky si beriem, i keď sa chcem vrátiť za svetla – človek nikdy nevie. V sezóne, kedy svetlá používam, mám zálohu na to, aby som bezpečne došiel. Zvonček je pre informovanie chodcov o mojej prítomnosti najvhodnejší. Na bicykli mám dve funkčné brzdy.

3. Chodcov obchádzam ohľaduplne, nech sú kdekoľvek

Chodca nesmiem vyľakať. Pred tým, ako ho obídem, zvoním. Ak ma nevidí, zazvoním včas, aby o mne vedel a prípadne mohol bez unáhlenia reagovať. Zvláštnu pozornosť venujem korčuliarom, psičkárom, rodičom s kočiarmi a malým deťom.

4. Nejazdím na červenú

Ani keď sa domnievam, že je to bezpečné a nie je to z pohodlnosti. Zo všetkých dopravných priestupkov je tento najzávažnejší a najkritickejšie vnímaný a hlave nebezpečný. Preto dodržujem dopravné predpisy.

5. Snažím sa nejazdiť po chodníku

Ak jazdím po chodníku, hľadám spôsoby, ako sa tomu v budúcnosti vyhnúť. Učím sa jazdiť v premávke, postupne opúšťam chodníky v pokojnejších uliciach a jazdím stále viac normálne po ceste. Tam, kde by mohla moja jazda chodcov obťažovať, bicykel radšej tlačím.

6. Správam sa predvídateľne a ukazujem smer

Jazdím čitateľne, tak, aby ostatní spoznali, čo chcem urobiť. Neskáčem do pruhu. Ukazujem, keď odbočujem, radím sa do pruhu a ak je to možné, tak i zmenu pozície pruhu.

7. Predvídam chyby ostatných

Vždy predpokladám, že ma ostatní nezaregistrovali alebo neodhadli moju rýchlosť. Idem len tak rýchlo, aby som mohol zastaviť tam, kam dohliadnem. Je lepšie stokrát zbytočne zabrzdiť, než sa raz s niekým zraziť.

8. Neohrozujem seba ani ostatných

Jazdím tak, aby som neohrozil seba a ostatných účastníkov premávky a neporušoval predpisy cestnej premávky. Ak sa dopustím priestupku, urobím niečo pre to, aby sa nabudúce nezopakoval – nájdem si legálnu trasu, zmením spôsob jazdy alebo navrhnem úradom, aby problémové miesto upravili.

9. Nevraciam, odpúšťam

Nemstím sa, keď mi niekto urobí niečo naschvál. Ak ma ohrozí niekto z nevedomosti, môžem ho mierne a slušne poučiť.

10. Uľahčujem cestu ostatným, púšťam chodcov alebo autá

Učím sa púšťať chodcov na prechode. alebo odbočujúce auto. Snažím sa neprekážať, keď to ide a nechám sa predbehnúť. Slušnosťou si získam uznanie chodcov i šoférov.

11. Som slušný a idem príkladom

Keď mi niekto pomôže, poďakuje, zakývam mu, alebo sa usmejem. Šírim dobrú náladu a dobré meno jazdy na bicykli v meste.

 

Ďakujeme, že sme ku sebe ohľaduplní, šoféri, chodci, cyklisti. Spoločne sa nám bude žiť lepšie 🙂