Month

Your search for 07/2017 returned 1 result.


Cyklistická etika

Tieto zásady vyjadrujú snahu o ohľaduplnú jazdu v komplikovanom mestskom prostredí, kde je nevyhnutné zlepšovať vzájomný vzťah všetkých účastníkov premávky. Základné pravidlo: Byť predvídateľný! Potom pomáha komunikáca a vzájomný rešpekt.   Dobré sú aj nasledovné body, no základ je základ. 1. Poznám predpisy a ...

Read More